Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Làm việc trên tập tin Google ngoại tuyến

đăng 18:19, 26 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:22, 26 thg 4, 2016 ]
Nếu không kết nối vào Wi-Fi hoặc mạng di động, người dùng vẫn có thể xem và chỉnh sửa tập tin, bao gồm:
  • Google Docs

  • Google Sheets

  • Google Slides
    http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/lamviectrentaptingooglengoaituyen