Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Khởi chạy Chrome dưới dạng ứng dụng của Windows 8

đăng 20:08, 22 thg 4, 2014 bởi Thanh Phong Trần
Trong Windows 8, Google Chrome sẽ hoạt động khác nếu bạn chạy Google Chrome dưới dạng ứng dụng của Windows 8 bằng cách đặt Google Chrome làm trình duyệt mặc định.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1329-khoi-chay-chrome-duoi-dang-ung-dung-c%E1%BB%A7a-windows-8

Comments