Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Khảo sát khách hàng với Google Forms

đăng 00:56, 1 thg 6, 2015 bởi My Lien
Nhận biết khách hàng
 
Trang yêu thích của khách hàng trên trang web của bạn hay món ăn ưa thích của khách hàng trong thực đơn của bạn là gì? Làm sao để nhận biết điều đó? Hãy tạo cuộc khảo sát trực tuyến đơn giản bằng cách sử dụng Google Forms. Những phản hồi được lưu tự động và dữ liệu sẽ được phân tích trong thời gian thực.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/khaosatkhachhangvoigoogleforms

Comments