Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Khắc phục sự cố ứng dụng Gmail iOS

đăng 18:27, 13 thg 7, 2014 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:28, 13 thg 7, 2014 ]
Nếu bạn gặp sự cố với ứng dụng Gmail iOS, bạn có thể báo cáo lỗi và gửi phản hồi trực tiếp từ ứng dụng, Google sẽ giúp bạn điều tra sự cố. Sau đó, thử các bước khắc phục sự cố bên dưới để khắc phục sự cố.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1369-kh%E1%BA%AFc-ph%E1%BB%A5c-s%E1%BB%B1-c%E1%BB%91-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-gmail-ios