Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Inbox for work

đăng 17:58, 10 thg 6, 2015 bởi My Lien
Trong trường hợp sử dụng Inbox với Vault: nếu đang sử dụng Vault, nên cẩn thận đánh giá nguyên tắc làm việc của tên miền hiện tại với Inbox trước khi kích hoạt. Tìm hiểu thêm. Lưu ý: Inbox hiện không khả dụng cho khách hàng Google Apps for Education hoặc Google Apps for Government.
http://googleapps.lvtech.com.vn/thong-tin/inboxforwork

Comments