Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Inbox by Gmail: Cải tiến hộp thư giúp tiết kiệm thời gian

đăng 23:46, 16 thg 8, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 23:46, 16 thg 8, 2016 ]
Danh sách công việc hàng đầu cần làm có thể là thách thức. Để thực hiện, mọi người cần phải tìm kiếm thông qua hộp thư đến, cho dù đó là thông tin về các sự kiện sắp tới, hành trình tiếp theo hoặc bài viết muốn chia sẻ với đồng nghiệp.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/inboxbygmailcaitienhopthugiuptietkiemthoigian