Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Hỗ trợ nhiều định dạng tập tin trong Google Sheets và Slides trên Android

đăng 18:52, 5 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:54, 5 thg 4, 2016 ]
Phiên bản cập nhật Google Sheets và Slides trên Android hiện đã khả dụng trên Google Play.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Thời gian triển khai:

Triển khai dần (có thể kéo dài hơn 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/hotronhieudinhdangtaptintronggooglesheetsvaslidestrenandroid