Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Hỗ trợ nhiều định dạng, ngôn ngữ và bộ lọc trong Google Docs, Sheets và Slides dành cho Android

đăng 19:04, 14 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:05, 14 thg 2, 2016 ]
Phiên bản cập nhật của Google Docs, Sheets, và Slides dành cho Android hiện đã khả dụng trên Google Play, bao gồm các tính năng mới sau đây

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/hotronhieudinhdangngonnguvaboloctronggoogledocssheetsvaslidesdanhchoandroid