Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Hỗ trợ mới dành cho Hangouts

đăng 19:18, 8 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:18, 8 thg 9, 2015 ]
Theo sau sự ra mắt trang chủ Google Hangouts độc lập mới, những dịch vụ và lưu lượng truy cập web liên quan đến Hangouts sẽ được hỗ trợ từ “hangouts.google.com” ngoài máy chủ hiện hành.Sự thay đổi này đang triển khai dần trong những tuần tới. Không yêu cầu bất kì hành động nào từ khách hàng Apps.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/hotromoidanhchohangouts