Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Hiển thị vị trí sự kiện với Google Calendar trên web

đăng 18:30, 24 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:31, 24 thg 5, 2016 ]
Google Calendar trên web đã có bản cập nhật mới: địa điểm sự kiện sẽ xuất hiện trong chế độ xem ngày và tuần. Người dùng sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian: thay vì điều hướng đến chi tiết sự kiện để xem vị trí sự kiện, địa điểm sự kiện sẽ xuất hiện trên lịch khi có đủ khoảng trống.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/hienthivitrisukienvoigooglecalendartrenweb