Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Hiển thị Google Calendar từ Gmail

đăng 17:05, 29 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:06, 29 thg 2, 2016 ]
Biết được lịch biểu mọi lúc là điều quan trọng khi đọc và soạn email. Mặc dù người dùng có thể mở Google Calendar trong thẻ khác và kiểm tra sự kiện trước khi xác nhận lời mời, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu xem được thông tin này ngay trong Gmail.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/hienthigooglecalendartugmail