Hiện tại Google đang chạy ứng dụng Hangout truyền tiếp tập trung vào lĩnh vực Marketing mang tên
“Khám phá sức mạnh của Google Apps dành cho Marketing” diễn ra vào ngày 19/3.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1566-hangout-truy%E1%BB%81n-ti%E1%BA%BFp-v%E1%BB%81-google-apps-danh-cho-gi%E1%BB%9Bi-marketing