Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Hangout trực tiếp: Giải pháp và lợi ích của Google Apps for Work dành cho marketing

đăng 18:26, 26 thg 3, 2015 bởi My Lien
Tiếp theo phần giới thiệu về
xu hướng marketing 2015 tại buổi Hangout trực tiếp, Google trình bày các tính năng của Google for Work giúp nhân viên quản lý và tổ chức công việc hiệu quả hơn trong nền văn hóa số hiện nay.
https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/meo---tin-tuc-google-for-work/new-page/hangouttructiepgiaiphapvaloiichcuagoogleappsforworkdanhchomarketing


Comments