Nếu bạn đang sử dụng Google Apps từ MS Outlook® thì giờ đây bạn có thể thêm, quản lý và kết nối Hangouts chỉ với một cú nhấp chuột. Đơn giản chỉ cần download Hangout plugin for MS Outlook® và sẵn sàng trải nghiệm.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1351-hangouts-video-call-t%E1%BB%AB-ms-outlook