Nếu một ai đó gửi tin nhắn cho bạn khi bạn đăng nhập vào Hangouts, cửa sổ Hangout sẽ xuất hiện. Để trả lời, nhập tin nhắn của bạn vào hộp văn bản và nhấn Enter.

Nhận tin nhắn từ ai đó lần đầu tiên (đã đăng nhập)

googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1521-hangouts-nhận-tin-nhắn