Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Hạn chế truy cập Google Forms

đăng 18:42, 14 thg 6, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:43, 14 thg 6, 2016 ]
Google Forms (Biểu mẫu) giúp thu thập thông tin dễ dàng, nhưng đôi khi người dùng không muốn tất cả mọi người đều có thể điền form, khi đó cần hạn chế số lượng người có thể hoàn thành Google Biểu mẫu.

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/hanchetruycapgoogleforms