Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Gửi kết nối Google+ qua email

đăng 19:50, 10 thg 4, 2014 bởi Thanh Phong Trần
Nếu bạn là người dùng Google+, bạn có thể sử dụng Gmail để gửi email cho mọi người trong
vòng kết nối trên Google+ của mình ngay cả khi bạn không có địa chỉ email của họ. Bạn có thể kiểm soát người có thể gửi email cho bạn theo cách này bằng cài đặt trong Gmail.
Ai có thể thấy địa chỉ email của tôi?

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1324-gui-ket-noi-google-qua-email

Comments