Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Google Sheets mới

đăng 19:38, 16 thg 4, 2014 bởi Thanh Phong Trần   [ đã cập nhật 23:54, 16 thg 4, 2014 ]
Vào tháng 12/2013, Google đã thông báo về việc ra mắt Google Sheets mới. Phiên bản mới này nhanh hơn và có thể hỗ trợ các bảng tính lớn hơn. Trong vài tuần tới, tên miền sử dụng bản phát hành nhanh (Rapid release) sẽ được tự động nâng cấp lên Google Sheets mới. Những bảng tính được tạo ra sau khi nâng cấp sẽ sử dụng phiên bản mới. Người sử dụng có nhiều lựa chọn thông qua menu cài đặt trong Sheets.


http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1327-google-sheet-moi

Comments