Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Google+ Premium

đăng 18:30, 1 thg 7, 2014 bởi My Lien
Bắt đầu từ đầu tháng 7/2014, tính năng Google+ Premium sẽ khả dụng cho bất kỳ khách hàng mới nào kích hoạt dịch vụ Google+ . Trong vài tuần tới, Google cũng sẽ kích hoạt tính năng Premium cho khách hàng hiện tại.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1364-google-premium

Comments