Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Google Hangouts với videoconferencing

đăng 19:37, 24 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:39, 24 thg 9, 2015 ]
Họp trực tuyến và trực diện từ bất đâu

Người dùng Google Hangouts có thể họp hội nghị với số lượng người tham dự là 15 và có thể kết nối với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng từ bất cứ nơi đâu.

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/googlehangoutsvoivideoconferencing