Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Google+Hangouts (phần 2)

đăng 18:47, 2 thg 4, 2014 bởi Thanh Phong Trần
Tôi cần điều gì để sử dụng Google hangouts?

Để sử dụng Google hangouts, bạn cần có một tài khoản Google Plus. Đăng nhập vào http://www.google.com/+/learnmore/ và thực hiện các bước đăng nhập. Để thực hiện cuộc gọi video, bạn nên trang bị 1 camera và 1 microphone. Hầu hết các thiết bị hiện đại đã được trang bị theo tiêu chuẩn, nhưng bạn cũng có thể mua thêm tuỳ theo nhu cầu.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1302-google-hangouts-ph%E1%BA%A7n-2

Comments