Google Takeout cho phép người dùng có tài khoản Google có thể sao lưu và tải dữ liệu của họ. Takeout tạo ra một kho lưu trữ các dữ liệu từ các sản phẩm Google của người dùng được sử dụng để di chuyển dữ liệu khi chuyển đổi sang giải pháp khác.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1550-google-groups-for-business-da-d%C6%B0%E1%BB%A3c-them-vao-google-takeout