Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Google Drive phiên bản mới dành cho ứng dụng Android

đăng 17:29, 22 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:31, 22 thg 2, 2016 ]
Google Drive phiên bản mới dành cho Android hiện đã khả dụng trên Google Play

Thời gian triển khai:

Triển khai dần (có thể kéo dài hơn 3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng.

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/googledrivephienbanmoidanhchoungdungandroid