Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Google Drive dành cho iOS phiên bản mới với giao diện mới và đồng bộ nhanh hơn

đăng 18:17, 7 thg 6, 2015 bởi My Lien
Ứng dụng Google Drive phiên bản mới dành cho iOS hiện đã khả dụng trên App Store. Tính năng mới bao gồm:
  • Giao diện thiết kế mới
    http://googleapps.lvtech.com.vn/thong-tin/googledrivedanhchoiosphienbanmoivoigiaodienmoivadongbonhanhhon
Comments