Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Google Drive Android phiên bản mới: tùy chọn chia sẻ, thêm ngôn ngữ...

đăng 18:01, 20 thg 4, 2015 bởi My Lien

Phiên bản Google Drive Android sắp được ra mắt trên Google Play vào tuần tới. Những tính năng  mới  bao gồm:
       • Sau khi tải tập tin lên Drive, có thể thêm người dùng để cài đặt chia sẻ và chia sẻ liên kết trực tiếp từ thông báo tải lên.
        http://googleapps.lvtech.com.vn/thong-tin/googledriveandroidphienbanmoituychonchiasethemngonngu
Comments