Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Google Calendar với Outlook 2013

đăng 00:35, 27 thg 5, 2014 bởi My Lien
Nếu bạn sử dụng Outlook cho email và calendar, đồng thời sử dụng Google calendar (bao gồm tài khoản Google Apps Business và tài khoản Gmail cá nhân), khi đó việc thêm Google Calendar vào Outlook để xem tất cả lịch biểu của bạn ở cùng một nơi là khá dễ dàng. Chỉ cần thao tác một số bước đơn giản sau
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1354-google-calendar-v%E1%BB%9Bi-outlook-2013
Comments