Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Google Apps và Microsoft 365: so sánh dựa trên quan điểm chơi ca-rô

đăng 19:04, 26 thg 3, 2014 bởi Thanh Phong Trần   [ đã cập nhật 19:31, 26 thg 3, 2014 ]
Google Apps so với Microsoft 365! Trận đấu sống còn nổi tiếng mới nhất. Ai sẽ vượt lên dẫn đầu? Có rất nhiều suy đoán, nhưng đây là một trong những quan điểm xây dựng dựa trên trò chơi ca rô.

Có vô số dự đoán trong các cuộc nghiên cứu, các blog công nghệ cao, phương tiện truyền thông xã hội thường xuyên cập nhật những cuộc thảo luận. Hôm nay chúng tôi giới thiệu cách thức từng bước để chơi trò chơi công nghệ này được sắp xếp trong một bảng ca rô. Cả hai dịch vụ chắc chắn đều có ngân sách và nguồn lực để hỗ trợ cho chiến lược dài hạn, đây thực sự trở thành một trò chơi chiến lược và thực hiện những bước đi đúng.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1307-google-apps-va-microsoft-365-so-sanh-dua-tren-quan-diem-choi-ca-ro

Comments