Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Google Apps Marketplace mới

đăng 19:33, 15 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:35, 15 thg 9, 2015 ]
Những công cụ phù hợp sẽ  giúp các tổ chức thành công. Google Apps Marketplace giúp quản trị viên và nhân viên dễ dàng tìm kiếm công cụ bằng cách cung cấp hàng trăm các ứng dụng của bên thứ ba được tích hợp trực tiếp vào Google Apps for Work. Hôm nay, Google tiết lộ
trang web mới của Google Apps Marketplace giúp quá trình tìm kiếm đơn giản hơn.
googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/googleappsmarketplacemoi