Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Gợi ý thông minh trong Google Calendar với hơn 30 ngôn ngữ mới

đăng 19:02, 14 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:03, 14 thg 2, 2016 ]
Bắt đầu từ tuần này, người dùng có thể nhanh chóng tạo sự kiện Google Calendar với những gợi ý thông minh dành cho tiêu đề sự kiện, địa điểm và khách mời trong hơn 30 ngôn ngữ mới. Tính năng này đã khả dụng trên Android và iOS.

http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/goiythongminhtronggooglecalendarvoihon30ngonngumoi