Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Gmail thêm 13 ngôn ngữ mới

đăng 20:01, 9 thg 7, 2014 bởi My Lien
Google vừa thêm 13 ngôn ngữ mới giúp cho người dùng có thể xem và sử dụng trên giao diện Gmail, bao gồm: Afrikaans, Armenian, Azerbaijani, Chinese (Hong Kong), French (Canada), Galician, Georgian, Khmer, Lao, Mongolian, Nepali, Sinhala, Zulu.
http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1368-gmail-them-13-ngon-ng%E1%BB%AF-m%E1%BB%9Bi

Comments