Bài viết này giới thiệu về Gmail offline nhằm giúp bạn cải thiện tình hình trong trường hợp không có kết nối internet.

Gmail offline giúp email trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Gmail offline là phiên bản được cải tiến của Gmail giúp bạn có thể truy cập mà không cần kết nối Internet. Email bạn tạo offline sẽ được gửi đi khi kết nối Internet hoạt động.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1510-gmail-offline-su-dung-gmail-khi-khong-co-ket-noi-internet