Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Gmail bảo vệ email gửi và nhận thông qua HTTPS

đăng 19:01, 26 thg 3, 2014 bởi Thanh Phong Trần   [ đã cập nhật 19:02, 26 thg 3, 2014 ]
Quả là tin vui dành cho những ai quan tâm đến việc bảo mật! Google vừa thông báo rằng Gmail sẽ luôn được mã hoá bất cứ lúc nào. Đặc biệt hơn, mỗi một email được gửi đi hay được nhận sẽ sử dụng giao thức HTTP Secure (HTTPS) được mã hoá bất kể người dùng sử dụng phương tiện hay đường truyền nào, ngay cả Wi-Fi public cũng không vấn đề gì.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/tin-tuc/item/1310-gmail-bao-ve-email-gui-va-nhan-thong-qua-https


Comments