Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Trò chuyện video, Hangouts hoặc gọi điện trên Windows 8

đăng 05:32, 1 thg 5, 2014 bởi Thanh Phong Trần   [ đã cập nhật 05:33, 1 thg 5, 2014 ]
Giao diện người dùng kiểu Windows 8 không cho phép trình duyệt web sử dụng plugin. Điều này có nghĩa là các tính năng như,
Google+ Hangouts, Gọi điện trong Gmailtrò chuyện thoại và video giữa máy tính với máy tính sử dụng plugin Hangouts, sẽ không hoạt động trong Giao diện người dùng kiểu Windows 8.


http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1336-tro-chuyen-vido-hangouts-hoac-goi-dien-tren-windows-8

Comments