Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Gmail - các trình duyệt được hỗ trợ

đăng 17:47, 4 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:49, 4 thg 1, 2016 ]
Người dùng có thể truy cập Gmail trên máy tính thông qua Chrome, Firefox, Internet Explorer và Safari. Trên thiết bị di động, hãy đảm bảo trình duyệt của bạn đáp ứng các
yêu cầu tối thiểu này.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/gmail-cactrinhduyetduochotro