Tăng tốc chu trình bán hàng

Giúp  đội ngũ bán hàng cùng theo dõi và giải đáp thắc mắc của khách hàng. Tạo hộp thư cộng tác với Google Groups để nhiều người có thể đăng nhập, giải quyết các vấn đề và chỉ định việc theo dõi hoặc trả lời cho người khác.

http://googleapps.lvtech.com.vn/lvtech/meo-google/item/1537-gi%E1%BA%A3i-dap-th%E1%BA%AFc-m%E1%BA%AFc-c%E1%BB%A7a-khach-hang-nhanh-h%C6%A1n-v%E1%BB%9Bi-google-groups