Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Email cho các thành viên trong Team Drive

đăng 17:14, 22 thg 2, 2018 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:15, 22 thg 2, 2018 ]
Team Drives
hỗ trợ các nhóm dễ dàng lưu trữ, tìm kiếm và truy cập các tập tin quan trọng, đặc biệt khi các thành viên trong nhóm luôn thay đổi theo thời gian. Để cải thiện sự hợp tác trong Team Drives, Google sẽ thêm tính năng gửi email cho tất cả thành viên của Team Drive.
https://docs.google.com/document/d/1V-YK2G30X4UtP4S3z6RqgPnrdDJhZwqKxUQn0WlexpA/edit?usp=sharing