Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Dữ liệu hoạt động tài khoản

đăng 19:06, 24 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:08, 24 thg 9, 2015 ]
Bài này thông tin chủ yếu về dữ liệu hoạt động của tài khoản, hãy truy cập
Admin Console để cập nhật Báo cáo hoạt động tài khoản về dữ liệu người dùng sau
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/dulieuhoatdongtaikhoan