Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Đặt phòng hay tài nguyên cho một sự kiện

đăng 18:36, 15 thg 5, 2015 bởi My Lien
Để tìm hiểu cách thức đặt, hủy phòng hay tài nguyên cho một  cuộc họp hay sự kiện, hãy thực hiện theo các bước sau: Tạo sự kiện bằng cách nhấp vào Tạo (Create) trong Google Calendar.
http://googleapps.lvtech.com.vn/meo/calendar/dhatphonghaytainguyenchomotsukien

Comments