Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Đặt lịch hẹn bằng cách sử dụng Thời điểm cuộc hẹn trong Google Calendar

đăng 18:29, 21 thg 5, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:30, 21 thg 5, 2015 ]
Để cho phép đồng nghiệp đặt lịch hẹn trong lịch Thời điểm cuộc hẹn đã được tạo trước, người dùng cần thực hiện các bước sau:
http://googleapps.lvtech.com.vn/meo/calendar/dhatlichhenbangcachsudungthoidiemcuochentronggooglecalendar