Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Dễ dàng thay đổi kích cỡ phông chữ trong Google Docs và Slides

đăng 19:03, 13 thg 8, 2015 bởi My Lien
Google vừa ra mắt tính năng mới cho phép người dùng dễ dàng tăng hoặc giảm kích cỡ phông chữ tương đối của văn bản trong Google Docs và Slides. Bắt đầu từ hôm nay, nếu người dùng làm nổi bật một phạm vi văn bản hoặc bất kỳ số nào của textbox trong Google Docs hoặc Slides, họ có thể tăng hoặc giảm kích cỡ phông chữ trong gia số 1-pt
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/dedangthaydoikichcophongchutronggoogledocsvaslides

Comments