Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Dễ dàng kiểm tra và thêm sự kiện mới vào Google Calendar

đăng 10:28, 18 thg 4, 2015 bởi My Lien
Cho dù đang lướt web hoặc sắp xếp các cuộc họp trong Gmail, thì việc quay lại Lịch để kiểm tra các sự kiện sẽ khiến người dùng cảm thấy bất tiện.
http://googleapps.lvtech.com.vn/meo/calendar/dedangkiemtravathemsukienmoivaogooglecalendar

Comments