Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Dễ dàng chuyển sự kiện lịch lên Google Apps

đăng 19:47, 24 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:48, 24 thg 9, 2015 ]
Dịch vụ chuyển dữ liệu lên Google Apps cho phép quản trị viên Apps dễ dàng chuyển dữ liệu người dùng đến Google Apps thông qua giao diện điều khiển Admin console mà không yêu cầu cài đặt phần cứng hoặc phần mềm bổ sung.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/dedangchuyensukienlichlengoogleapps