Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cùng vui với màn hình Google Hangouts

đăng 23:54, 31 thg 5, 2015 bởi My Lien
Nếu cảm thấy 850 biểu tượng cảm xúc trong Hangouts là không đủ, người dùng hãy trải nghiệm thiết kế các cuộc trò chuyện với di chuyển hình ảnh động. Trong cửa sổ trò chuyện, người dùng có thể nhập vào mã codes để thêm một số hình ảnh động thú vị.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/cungvuivoimanhinhgooglehangouts

Comments