Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cộng tác với Google Drive

đăng 21:30, 11 thg 10, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 21:30, 11 thg 10, 2015 ]
Với Google Apps người dùng có thể tải lên, chia sẻ, đồng bộ và mở bất kì loại tập tin bao gồm: văn bản, hình ảnh và video. Thực hiện các bước sau để bắt đầu với Google Drive.
googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/congtacvoigoogledrive