Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Cộng tác thông minh và nhanh hơn với Google Drive

đăng 19:30, 8 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:30, 8 thg 9, 2015 ]
Chia sẻ đơn giản, an toànVới Google Drive, đồng nghiệp và các đối tác bên ngoài có thể làm việc cùng nhau trong thời gian thực trên các phiên bản mới nhất của bất kỳ tập tin, điều này phục vụ cho việc cộng tác thông minh hơn và nhanh hơn.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/congtacthongminhvanhanhhonvoigoogledrive