Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Chuyển quyền sở hữu Docs, Sheets, Slides và thư mục trong Drive

đăng 19:25, 29 thg 8, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:25, 29 thg 8, 2016 ]
Chuyển quyền sở hữu Docs, Sheets, Slides và thư mục trong Drive

Đối với tập tin

Bước 1: vào tài liệu cần sửa đổi quyền sở hữu và nhấp vào “Chia sẻ” (“Share”) ngay góc trái màn hình
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/chuyenquyensohuudocssheetsslidesvathumuctrongdrive