Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Chuyển đổi tập tin vào Google Docs, Sheets và Slides

đăng 18:10, 6 thg 7, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:11, 6 thg 7, 2015 ]
Chuyển đổi tập tin sang Google Docs, Sheets, hay Slides cho phép người dùng chỉnh sửa, cộng tác, và chia sẻ tập tin trực tuyến. Khi chuyển đổi tập tin, tập tin gốc vẫn nguyên vẹn và có thể truy cập từ Google Drive. Bản sao của tập tin định dạng Google sẽ xuất hiện trong Drive của tôi (My Drive).
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/chuyendoitaptinvaogoogledocssheetsvaslides