Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Chủ sở hữu mới sẽ nhận tất cả thông báo trong Google Docs, Sheets và Slides

đăng 19:23, 23 thg 8, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:23, 23 thg 8, 2015 ]
Giờ đây, chủ sở hữu tài liệu, bảng tính, hoặc trang trình bày trong chỉnh sửa Google Docs sẽ nhận được email thông báo khi có người thêm nhận xét ​​vào tập tin ngay cả khi tên chủ sở hữu không được thêm vào nhận xét.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/chusohuumoisenhantatcathongbaotronggoogledocssheetsvaslides