Thông tin‎ > ‎G Suite Basic‎ > ‎

Chọn vị trí thư mục của tập tin khi tạo bản sao trong Google Docs, Sheets và Slides

đăng 19:24, 27 thg 7, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:25, 27 thg 7, 2016 ]
Trước đây, khi tạo bản sao tập tin Google Docs, Sheets, hoặc Slides, bản sao sẽ tự động thêm vào thư mục
Drive của tôi (My Drive) thay vì vào thư mục của tập tin gốc như mọi người mong đợi.
http://googleapps.lvtech.com.vn/tin-moi/chonvitrithumuccuataptinkhitaobansaotronggoogledocssheetsvaslides