Bạn có thể đọc và chỉnh sửa tài liệu đã lưu trên Google Drive khi bạn đang ngoại tuyến. Để bật chế độ ngoại tuyến, hãy kết nối Chromebook của bạn với Internet rồi thực hiện các bước ở dưới đây.